Komendant Ośrodka

hm. Alicja Przybyłowicz


Z-ca Komendanta Ośrodka

Nikodem Dolata

+48 603 043 910

smerzyn@poczta.fm